Produkter Tjenester Meny
Dame og mann som snakker på et kjøkken

Alternativet til oljefyring: HYSS

Har du hørt om HYSS? Forkortelsen står for Hybrid Solar System - en norsk innovativ kombinert varmeløsning som utnytter både solenergi og grunnvarme. Løsningen egner seg både for privatboliger (nybygg og rehabilitering) og større bygg.

Hvordan fungerer HYSS?

Hovedelementene i systemet består av solfangere, turtallsregulert varmepumpe, lagertank og energilager.

Høye temperaturer fra solfangerne blir lagret direkte i en tank. I store deler av året (7-8 måneder) vil solvarmen alene klare å varme lagringstanken til over 60ºC, uten tilskudd fra varmepumpen. På den måten gir solvarmen tilnærmet gratis varmtvann i mange måneder. 

I de periodene hvor temperaturene er lavere, utnyttes solvarmen til å gjøre varmepumpen mer effektiv, blant annet ved å forvarme væsken til varmepumpen. Dette bidrar igjen til økt varmefaktor. 

God driftsøkonomi

HYSS er utviklet for å dekke behovet for varmt vann og oppvarming uten andre varmekilder, og er et gunstig økonomisk og miljøvennlig alternativ.

Fordi solfangerne anvendes både til produksjon av varmt vann og til effektivisering av varmepumpen, blir resultatet en kortere tilbakebetalingstid på anlegget. Det gir også  en svært god driftsøkonomi hvor du betaler for 1 del elektrisitet mens du får 5-7 ganger tilbake i form av varme og varmtvann.

Med denne løsningen får du en kontinuerlig oversikt over driftskostnader og besparelser. 

Brukervennlig programvare

HYSS leveres med integrert måleutstyr slik at du alltid kan følge med på systemets ytelse både i nåtid (COP) og over lengre tidsperioder (SCOP). Med internettoppkobling får du automatisk den til enhver tid nyeste og beste programvaren. Måleutstyret som leveres med HYSS-systemet tilfredsstiller ENOVAs støtteordninger.

Alt er designet slik at du får en best mulig opplevelse med en moderne iPad-app. Det kan også styres via mobil og pc. Det betyr at du kan ha full kontroll til enhver tid, uansett hvor du befinner deg.

Programvaren er enkel og oversiktlig å bruke. Gjennom smileys i forskjellige farger får du bekreftelse på hvordan systemet fungerer: En grønn smiley viser at alt er ok, en gul at det er en liten feil, mens en rød betyr en alvorlig feil. Da sendes det automatisk en alarm til installatøren.

Ønsker du å sjekke hvordan energien utnyttes akkurat her og nå, om det solen som varmer opp huset ditt, eller om det er en kombinasjon av sol og varmepumpe? Det får du også enkelt svar på.

Du kan lese mer om dette på websiden til Free Energy 

Klar for HYSS?

Hvis du er på jakt etter en effektiv, økonomisk og miljøvennlig varmeløsning til boligen din, anbefaler vi sterkt at du vurderer HYSS. Varmeløsningen tilfredsstiller energimerkingen A+++ for både varme og varmtvann.

Vi kan hjelpe deg både i vurderingsfasen og i gjennomføringen av et eventuelt prosjekt, så ta kontakt om du er nysgjerrig på om dette kan være en løsning for deg!