Produkter Tjenester Meny
VB rørlegger installerer kran

Referanser og prosjekter levert av Aamodt VVS

Referanser og prosjekter der vi har utført rørleggertjenester, installert varmeanlegg, beredersystem, sanitæranlegg og/eller sprinkleranlegg.

Byhaven i Kristiansand

Vi har fått oppdrag på Byhaven i Kristiansand der vi har fått rørleggerarbeider i 154 leiligheter i tillegg til næringsarealer.

Her kan du lese mer om hva vi leverte - fra planlegging til gjennomføring av prosjektet.

I tillegg har vi levert følgende prosjekter:

 • Husmorgården (2019-2020)
  Kombinasjonsbygg med leiligheter og næring. Totalentreprise med sanitær, varme og sprinkleranlegg.

 • Auravegen 4 (2019-2020)
  Kombinasjonsbygg med leiligheter og næring. Totalentreprise med sanitær, varme og sprinkleranlegg.

 • Sangereidåsen Barnehage (2019):
  Totalunderentreprise sanitær- og varmeanlegg

 • Havåsen Barnehage (2018-2019):
  Totalunderentreprise sanitær, varme og sprinkleranlegg

 • Marvika Torv:
  Kombinasjonsbygg med butikk og leiligheter (2019-). Totalunderentreprise sanitær, varme og sprinkleranlegg

 • Tangvall park:
  Kombinasjonsbygg med butikk og leiligheter (2019-2020). Totalunderentreprise sanitær, varme og sprinkleranlegg

 • Kongsgård Park:
  Leilighetsbygg (2019-2020). Totalunderentreprise sanitær, varme og sprinkleranlegg

 • Norgesplaster AS:
  Nytt produksjonsbygg (2019). Totalentreprise sanitær- og varmeanlegg

 • Festningsgata 40:
  Kontor og leilighetsbygg (2020-2021). Totalunderentreprise sanitær, varme og sprinkleranlegg

 • Bydel Bjørndalen:
  Leiligheter og næring (2020-). Totalunderentreprise sanitær, varme og sprinkleranlegg

 • Sømsveien 12:
  Leilighetsbygg (2018-2019). Totalunderentreprise sanitær, varme og sprinkleranlegg